<![CDATA[Dynasty]]><![CDATA[Kunnanhallitus 04.03.2024 / Kunnanjohtajan katsaus]]><![CDATA[Kunnanhallitus 04.03.2024 / Tiedoksi saatettavat asiat]]><![CDATA[Kunnanhallitus 04.03.2024 / Toimielinten pöytäkirjat sekä viranhaltijapäätökset]]><![CDATA[Kunnanhallitus 04.03.2024 / Etuosto-oikeuden käyttö kiinteistönluovutuksissa]]><![CDATA[Kunnanhallitus 04.03.2024 / Vuoden 2023 aloitteet]]><![CDATA[Kunnanhallitus 04.03.2024 / Avustus nuorten työllistämiseen kesäaikana / 4H-yritysseteli]]><![CDATA[Kunnanhallitus 04.03.2024 / Erääntyneet saatavat 31.12.2023]]><![CDATA[Kunnanhallitus 04.03.2024 / Kunnanhallituksen käyttösuunnitelma ja laskujen hyväksyjät vuodelle 2024]]><![CDATA[Kunnanhallitus 04.03.2024 / Osallistavan budjetoinnin kehityskohteiden valinta]]><![CDATA[Kunnanhallitus 04.03.2024 / Esitykset 6.12.2024 myönnettävistä kunniamerkeistä]]><![CDATA[Kunnanhallitus 04.03.2024 / Kunnanjohtajan valinta prosessi]]><![CDATA[Kunnanhallitus 04.03.2024 / Vuoden 2024 europarlamenttivaalien äänestyspaikkojen määrääminen]]><![CDATA[Kunnanhallitus 04.03.2024 / Kauppakirjan hyväksyminen Vetelin kunta / Turunen Sinikka]]><![CDATA[Kunnanhallitus 04.03.2024 / Patanan tuulivoimahankkeen kaavoitusaloitteen ja kaavoituksen käynnistämissopimuksen hyväksyminen ja osayleiskaavan laatimisen käynnistäminen]]><![CDATA[Kunnanhallitus 04.03.2024 / Vetelin keskustaajaman kokonaisasemakaavan uudistamisen käynnistäminen ja osallistumis -ja arviointisuunnitelman hyväksyminen]]><![CDATA[Kunnanhallitus 04.03.2024 / Pöytäkirjantarkastajien valinta]]><![CDATA[Kunnanhallitus 04.03.2024 / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus]]><![CDATA[Kansalaisopiston johtokunta 22.02.2024 / Lukuvuoden 2024-2025 suunnittelu]]><![CDATA[Kansalaisopiston johtokunta 22.02.2024 / Toimintakertomus ja tilinpäätös 2023]]><![CDATA[Kansalaisopiston johtokunta 22.02.2024 / Toiminnan arvioinnin tulokset syksy 2023]]><![CDATA[Kansalaisopiston johtokunta 22.02.2024 / Kansalaisopiston käyttösuunnitelma ja laskujen hyväksyjät vuonna 2024]]><![CDATA[Kansalaisopiston johtokunta 22.02.2024 / Tiedoksi saatettavat asiat]]><![CDATA[Kansalaisopiston johtokunta 22.02.2024 / Pöytäkirjantarkastajien valinta]]><![CDATA[Kansalaisopiston johtokunta 22.02.2024 / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus khall ja ltk]]><![CDATA[Kunnanvaltuusto 19.02.2024 / Valtuutettujen kirjalliset aloitteet]]><![CDATA[Kunnanvaltuusto 19.02.2024 / Tiedoksi saatettavat asiat]]><![CDATA[Kunnanvaltuusto 19.02.2024 / Ero luottamustoimista Hanna Valo]]><![CDATA[Kunnanvaltuusto 19.02.2024 / Ero luottamustoimista Riikka Ahtoniemi]]><![CDATA[Kunnanvaltuusto 19.02.2024 / Kivihyypäntien alueen liiketonttien hinnan määrittäminen]]><![CDATA[Kunnanvaltuusto 19.02.2024 / Pöytäkirjantarkastajien valinta]]>