<![CDATA[Dynasty]]><![CDATA[Ympäristölautakunta 25.05.2022 / Muut asiat]]><![CDATA[Ympäristölautakunta 25.05.2022 / Tietoonsaatettavat]]><![CDATA[Ympäristölautakunta 25.05.2022 / Lausuntopyyntö Ahvenlammen tuulivoimapuiston YVA-ohjelmasta (EPOELY/890/2022)]]><![CDATA[Ympäristölautakunta 25.05.2022 / Lausuntopyyntö/ Kettukangas-Hanhikankaan tuulivoimahankkeen YVA-ohjelma ja sähkönsiirto (KESELY/488/2021)]]><![CDATA[Ympäristölautakunta 25.05.2022 / Ympäristölautakunnan osavuosikatsaus 1.1.- 30.4.2022]]><![CDATA[Ympäristölautakunta 25.05.2022 / Viranhaltijapäätökset]]><![CDATA[Sivistyslautakunta 24.05.2022 / Muut asiat]]><![CDATA[Sivistyslautakunta 24.05.2022 / Tietoonsaatettavat]]><![CDATA[Sivistyslautakunta 24.05.2022 / Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toimien perustaminen ja täyttö / vuorohoito]]><![CDATA[Sivistyslautakunta 24.05.2022 / Lastenhoitajan toimen täyttölupa ja täyttö varhaiskasvatuksessa]]><![CDATA[Sivistyslautakunta 24.05.2022 / Koulunkäynninohjaajan määräaikainen toimen sijaisuuden täyttö]]><![CDATA[Sivistyslautakunta 24.05.2022 / Koulunkäynninohjaajan toimen täyttölupa ja täyttö / yläkoulu]]><![CDATA[Sivistyslautakunta 24.05.2022 / Päätoimisen tuntiopettajan viran täyttölupa ja täyttö /yläkoulu]]><![CDATA[Sivistyslautakunta 24.05.2022 / Matemaattisten aineiden lehtorin viran täyttölupa ja täyttö]]><![CDATA[Sivistyslautakunta 24.05.2022 / Luokanopettajan määräaikaisen viransijaisuuden täyttö]]><![CDATA[Sivistyslautakunta 24.05.2022 / Luokanopettajan viran täyttölupa ja täyttö]]><![CDATA[Sivistyslautakunta 24.05.2022 / Luokanopettajan määräaikainen viransijaisuuden täyttö]]><![CDATA[Sivistyslautakunta 24.05.2022 / Yläkoulun ja lukion rehtorin toistaiseksi voimassa olevan viran täyttö]]><![CDATA[Sivistyslautakunta 24.05.2022 / Viranhaltijapäätökset]]><![CDATA[Kunnanhallitus 23.05.2022 / Muut asiat]]><![CDATA[Kunnanhallitus 23.05.2022 / Tietoonsaatettavat]]><![CDATA[Kunnanhallitus 23.05.2022 / Kiinteistönluovutusilmoitukset]]><![CDATA[Kunnanhallitus 23.05.2022 / Lautakuntien päätökset]]><![CDATA[Kunnanhallitus 23.05.2022 / Viranhaltijapäätökset]]><![CDATA[Kunnanhallitus 23.05.2022 / Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano]]><![CDATA[Kunnanhallitus 23.05.2022 / Kunnanviraston sulkeminen kesällä 2022]]><![CDATA[Kunnanhallitus 23.05.2022 / Teknisen osaston toimistotyöntekijän nimikkeen muutos ja tehtäväkohtaisen palkan palkkaryhmän tarkistaminen]]><![CDATA[Kunnanhallitus 23.05.2022 / Viestintäsihteerin määräaikaisen toimen perustaminen ja täyttö]]><![CDATA[Kunnanhallitus 23.05.2022 / Luokanopettajan viran täyttölupa]]><![CDATA[Kunnanhallitus 23.05.2022 / Lausuntopyyntö / Ahvenlammen tuulivoimapuisto, ympäristövaikutusten arviointiohjelma]]>