<![CDATA[Dynasty]]><![CDATA[Ympäristölautakunta 21.02.2024 / Muut asiat]]><![CDATA[Ympäristölautakunta 21.02.2024 / Tietoonsaatettavat]]><![CDATA[Ympäristölautakunta 21.02.2024 / Lausunto Kivijärven Volkkilankankaan YVA-selostuksesta (KESELY/2275/2021)]]><![CDATA[Ympäristölautakunta 21.02.2024 / Lausunto Kivijärven Volkkilankankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnoksesta]]><![CDATA[Ympäristölautakunta 21.02.2024 / Lausunto Kokkonevan tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotuksesta]]><![CDATA[Ympäristölautakunta 21.02.2024 / Lausunto Ahvenlammen tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotuksesta]]><![CDATA[Ympäristölautakunta 21.02.2024 / Rauetettavat ympäristöluvat]]><![CDATA[Ympäristölautakunta 21.02.2024 / Lausunto Vaasan hallinto-oikeudelle Dnro. 57/2024, Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri ry:n valitus Nevanperän maa-aines- ja ympäristöluvasta]]><![CDATA[Ympäristölautakunta 21.02.2024 / Ympäristölautakunnan käyttötaloussuunnitelma vuodelle 2024]]><![CDATA[Ympäristölautakunta 21.02.2024 / Viranhaltijapäätökset]]><![CDATA[Kunnanvaltuusto 19.02.2024 / Kyselytunti]]><![CDATA[Kunnanvaltuusto 19.02.2024 / Valtuustoaloitteet]]><![CDATA[Kunnanvaltuusto 19.02.2024 / Koti Perhoon -tonttikampanja 2024]]><![CDATA[Kunnanvaltuusto 19.02.2024 / Kunnallisaloitteet vuodelta 2023]]><![CDATA[Kunnanvaltuusto 19.02.2024 / Vapaa-aikatoimen perimien maksujen periaatteet ja yleislinjaukset]]><![CDATA[Kunnanvaltuusto 19.02.2024 / Sidonnaisuusilmoitukset 2023]]><![CDATA[Kunnanvaltuusto 19.02.2024 / Työjärjestysasiat]]><![CDATA[Kunnanhallitus 12.02.2024 / Kokkonevan tuulivoimapuiston osayleiskaava ehdotus]]><![CDATA[Keskusvaalilautakunta 09.02.2024 / Presidentinvaalien toisen kierroksen ennakkoäänestysasiakirjojen ja kirjeäänestysten tarkastus ja hyväksyminen]]><![CDATA[Sivistyslautakunta 07.02.2024 / Muut asiat]]><![CDATA[Sivistyslautakunta 07.02.2024 / Tietoonsaatettavat]]><![CDATA[Sivistyslautakunta 07.02.2024 / Oppilaiden osallistuminen koululiikuntaliiton kilpailuihin]]><![CDATA[Sivistyslautakunta 07.02.2024 / Koulunkäynninohjaajan toistaiseksi voimassa olevan toimen täyttö]]><![CDATA[Sivistyslautakunta 07.02.2024 / Laaja-alaisen erityisopettajan viran täyttö]]><![CDATA[Sivistyslautakunta 07.02.2024 / Erityisluokanopettajan viran täyttö]]><![CDATA[Sivistyslautakunta 07.02.2024 / Luokanopettajan viran täyttö]]><![CDATA[Sivistyslautakunta 07.02.2024 / Esikouluopettajan viran täyttö]]><![CDATA[Sivistyslautakunta 07.02.2024 / Varhaiskasvatuksen erityisopettajan toimen täyttö]]><![CDATA[Sivistyslautakunta 07.02.2024 / Varhaiskasvatuksen opettajien toimien täyttäminen]]><![CDATA[Sivistyslautakunta 07.02.2024 / Rehtorin viran täyttö, Möttösen koulu]]>