<![CDATA[Dynasty]]><![CDATA[Kunnanhallitus 05.06.2023 / Tiedoksi saatettavat asiat]]><![CDATA[Kunnanhallitus 05.06.2023 / Lautakuntien ja viranhaltijapäätösten tiedottaminen]]><![CDATA[Kunnanhallitus 05.06.2023 / Kunnanjohtajan tiedotettavat asiat]]><![CDATA[Kunnanhallitus 05.06.2023 / Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpaneminen]]><![CDATA[Kunnanhallitus 05.06.2023 / Kunnan yhteyshenkilön nimeäminen Tammenlehvä perinnetoimikunnan]]><![CDATA[Kunnanhallitus 05.06.2023 / Kunnan edustajan nimeäminen 80-vuotiaiden itsenäisyyspäivän ohjausryhmään]]><![CDATA[Kunnanhallitus 05.06.2023 / Kunnanhallituksen edustajien nimeäminen lautakuntiin]]><![CDATA[Kunnanhallitus 05.06.2023 / Kuntatodistusten korvaaminen pitkäaikaisella lainalla]]><![CDATA[Kunnanhallitus 05.06.2023 / Asiantuntijapalvelujen hankinta kuntastrategian uudistamiseen]]><![CDATA[Kunnanhallitus 05.06.2023 / Hallinto- ja kehittämispalvelujen toimistosihteeriresurssin lisääminen]]><![CDATA[Kunnanhallitus 05.06.2023 / Eron myöntäminen Carita Söderbackalle talouspäällikön virasta]]><![CDATA[Kunnanhallitus 05.06.2023 / Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle työttömyysturvaa ja julkisia työvoima- ja yrityspalveluja koskevien lakien muuttamisesta koskeviksi lainsäädännöiksi]]><![CDATA[Kunnanhallitus 05.06.2023 / Työllisyysalueen valmisteluvaiheeseen liittyvät Keski-Pohjanmaan kuntien linjaukset]]><![CDATA[Kunnanhallitus 05.06.2023 / Täyttölupa valmistavan luokan opettajan palvelussuhteen solmimiseksi 3.6.2023 saakka.]]><![CDATA[Kunnanhallitus 05.06.2023 / Perusopetuksen päätoimisen oppilaanohjaajan viran perustaminen ja viranhaltijan siirtäminen virkaan]]><![CDATA[Kunnanhallitus 05.06.2023 / Virkanimikkeen muuttaminen, lukion opinto-ohjauksen tuntiopettajan virka]]><![CDATA[Kunnanhallitus 05.06.2023 / Ympäristötarkastajan määräaikainen virka]]><![CDATA[Kunnanhallitus 05.06.2023 / Ostotarjous Ylijoen viheralueesta / Irmeli ja Esa Hartikainen]]><![CDATA[Kunnanhallitus 05.06.2023 / Lausunto Keliber Technology Oy:n Syväjärven kaivoksen käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailuohjelmasta ennen tuotannon aloittamista sekä Ruohojärvien kuivatuksen aikana]]><![CDATA[Kunnanhallitus 05.06.2023 / Uutelan osayleiskaavan muuttaminen]]><![CDATA[Kunnanhallitus 05.06.2023 / Kauppakirjan hyväksyminen / Kaustisen kunta ja MTY Varila Tapio ja Viitala Antti]]><![CDATA[Kunnanhallitus 05.06.2023 / Kauppakirjan hyväksyminen / Kaustisen kunta ja Tapio Varila]]><![CDATA[Kunnanhallitus 05.06.2023 / Köyhäjoen koulun ja Markkulan palvelukeskuksen myyminen]]><![CDATA[Kunnanhallitus 05.06.2023 / Hallintosäännön päivittäminen 2023]]><![CDATA[Kunnanhallitus 05.06.2023 / Kokouksen järjestäytyminen]]><![CDATA[Ympäristölautakunta 31.05.2023 / Ympäristötarkastajan määräaikainen virka]]><![CDATA[Ympäristölautakunta 31.05.2023 / Kokouksen järjestäytyminen]]><![CDATA[Tekninen lautakunta 30.05.2023 / Tiedoksi saatettavat asiat]]><![CDATA[Tekninen lautakunta 30.05.2023 / Viranhaltijapäätösten tiedottaminen]]><![CDATA[Tekninen lautakunta 30.05.2023 / Työohjelman päivitys]]>