<![CDATA[Dynasty]]><![CDATA[Tekninen lautakunta 26.07.2022 / Tiedoksi saatettavat asiat]]><![CDATA[Tekninen lautakunta 26.07.2022 / Viranhaltijapäätösten tiedottaminen]]><![CDATA[Tekninen lautakunta 26.07.2022 / Tarkastuslautakunnan vastine]]><![CDATA[Tekninen lautakunta 26.07.2022 / Järvelän koulun lämmitysjärjestelmän muutos]]><![CDATA[Tekninen lautakunta 26.07.2022 / Hallintosäännön ja hankintaohjeen muutosesitys]]><![CDATA[Tekninen lautakunta 26.07.2022 / Yksityisteiden avustukset]]><![CDATA[Tekninen lautakunta 26.07.2022 / Sähkön toimittajan kilpailutus]]><![CDATA[Tekninen lautakunta 26.07.2022 / Kokouksen järjestäytyminen]]><![CDATA[Kunnanvaltuusto 29.06.2022 / Tiedoksi saatettavat asiat]]><![CDATA[Kunnanvaltuusto 29.06.2022 / Valtuutettujen aloitteet]]><![CDATA[Kunnanvaltuusto 29.06.2022 / Sidonnaisuusilmoitusten pyytäminen]]><![CDATA[Kunnanvaltuusto 29.06.2022 / Tonttikampanja 2022]]><![CDATA[Kunnanvaltuusto 29.06.2022 / Avustusanomus / Kaustisen Kansantaiteenkeskus Oy]]><![CDATA[Kunnanvaltuusto 29.06.2022 / Kiinteistön 236-401-14-706 asemakaavoittaminen Puhkion alue]]><![CDATA[Kunnanvaltuusto 29.06.2022 / Ketunalueen kiinteistöjen 236-401-12-114 ja 236-401-12-115 kaavoitus]]><![CDATA[Kunnanvaltuusto 29.06.2022 / Talousarvioraportti ajalta 1.1. - 31.3.2022]]><![CDATA[Kunnanvaltuusto 29.06.2022 / Vuoden 2021 tilinpäätös]]><![CDATA[Kunnanvaltuusto 29.06.2022 / Tilintarkastuskertomus vuodelta 2021]]><![CDATA[Kunnanvaltuusto 29.06.2022 / Arviointikertomuksen laadinnan aloitus]]><![CDATA[Kunnanvaltuusto 29.06.2022 / Pöytäkirjan tarkastusmenettely]]><![CDATA[Kunnanvaltuusto 29.06.2022 / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus]]><![CDATA[Ympäristölautakunta 21.06.2022 / Tiedoksi saatettavat asiat]]><![CDATA[Ympäristölautakunta 21.06.2022 / Viranhaltijapäätösten tiedottaminen]]><![CDATA[Ympäristölautakunta 21.06.2022 / Keliberin rakennuslupahakemukset]]><![CDATA[Ympäristölautakunta 21.06.2022 / Ympäristökatselmus 2022]]><![CDATA[Ympäristölautakunta 21.06.2022 / Ympäristönsuojelulain (527/2014) 47 a §:n ja maa-aineslain (555/1981) 4 a §:n mukainen maa-aineslupahakemuksen ja ympäristölupahakemuksen yhteislupapäätös Rauman Kone Oy:n maa-ainesottoluvalle Kaustisen Varilassa]]><![CDATA[Ympäristölautakunta 21.06.2022 / Ohjeistus vapaa-ajan asuntojen muuttaminen vakituiseksi asunnoiksi]]><![CDATA[Ympäristölautakunta 21.06.2022 / Kansalaisaloite tienimen palauttamiseksi Mäntyharjuntieksi]]><![CDATA[Ympäristölautakunta 21.06.2022 / Kokouksen järjestäytyminen]]><![CDATA[Tekninen lautakunta 21.06.2022 / Viranhaltijapäätösten tiedottaminen]]>