<![CDATA[Dynasty]]><![CDATA[Kunnanhallitus 04.12.2023 / Tiedoksi saatettavat asiat]]><![CDATA[Kunnanhallitus 04.12.2023 / Lautakuntien ja viranhaltijapäätösten tiedottaminen]]><![CDATA[Kunnanhallitus 04.12.2023 / Kunnanjohtajan tiedotettavat asiat]]><![CDATA[Kunnanhallitus 04.12.2023 / Verotulojen kehitys tammi-marraskuussa 2023]]><![CDATA[Kunnanhallitus 04.12.2023 / Kunnanhallituksen kokousten pitäminen vuonna 2024]]><![CDATA[Kunnanhallitus 04.12.2023 / Valtionosuuspäätökset 2023 ja 2024]]><![CDATA[Kunnanhallitus 04.12.2023 / Nuorisovaltuuston valinta 2023 - 2024]]><![CDATA[Kunnanhallitus 04.12.2023 / Pohjanmaan Ely-keskuksen esitys pakolaisten vastaanottoon varautumisesta ja kuntapaikoista päättämisestä]]><![CDATA[Kunnanhallitus 04.12.2023 / Kuuleminen valtioneuvoston luonnoksesta päätökseksi Keski-Pohjanmaan työllisyysalueen muodostamisesta]]><![CDATA[Kunnanhallitus 04.12.2023 / Työllisyyspalvelujen järjestämisvastuun siirtäminen Kokkolan kaupungille 1.1.2025 / Vastuukuntasopimuksen hyväksyminen]]><![CDATA[Kunnanhallitus 04.12.2023 / Lausunto Keski-Pohjanmaan digitaalisenkompassin alueellisen toimenpidesuunnitelman luonnoksesta]]><![CDATA[Kunnanhallitus 04.12.2023 / Vuoden 2024 talousarvio ja vuosien 2025 - 2026 taloussuunnitelma]]><![CDATA[Kunnanhallitus 04.12.2023 / Yleishallinnon talousarvion muuttaminen, lisämääräraha-anomus]]><![CDATA[Kunnanhallitus 04.12.2023 / Teknisen talouden seuranta]]><![CDATA[Kunnanhallitus 04.12.2023 / Tonttijaon muuttaminen kiinteistöllä 236-401-15-604 korttelissa 179 tontti 2]]><![CDATA[Kunnanhallitus 04.12.2023 / Tonttijaon muuttaminen kiinteistöllä Jakola 236-401-15-640]]><![CDATA[Kunnanhallitus 04.12.2023 / Lausuntopyyntö Valtion väyläverkon investointiohjelmaluonnoksesta 17.11.2023 vuosille 2025 - 2032]]><![CDATA[Kunnanhallitus 04.12.2023 / Kokouksen järjestäytyminen]]><![CDATA[Keskusvaalilautakunta 30.11.2023 / Keskusvaalilautakunnan kokoukset presidentinvaaleissa 2024]]><![CDATA[Keskusvaalilautakunta 30.11.2023 / Kirjeäänestysasiakirjojen tarkistaminen]]><![CDATA[Keskusvaalilautakunta 30.11.2023 / Ennakkoäänestysasiakirjojen alustava tarkistaminen]]><![CDATA[Keskusvaalilautakunta 30.11.2023 / Keskusvaalilautakunnalle osoitettujen lähetekirjeiden toimittaminen]]><![CDATA[Keskusvaalilautakunta 30.11.2023 / Vaalitoimitsijoiden määrääminen Kaustisen kunnan ennakkoäänestyspaikkaan]]><![CDATA[Keskusvaalilautakunta 30.11.2023 / Vaalitoimitusta koskevan kuulutuksen julkaiseminen]]><![CDATA[Keskusvaalilautakunta 30.11.2023 / Keskusvaalilautakunnan sihteerin kutsuminen ja muun tarvittavan henkilöstön ottaminen]]><![CDATA[Keskusvaalilautakunta 30.11.2023 / Kokouksen järjestäytyminen]]><![CDATA[Tekninen lautakunta 28.11.2023 / Tiedoksi saatettavat asiat]]><![CDATA[Tekninen lautakunta 28.11.2023 / Viranhaltijapäätösten tiedottaminen]]><![CDATA[Tekninen lautakunta 28.11.2023 / Teknisen talouden seuranta]]><![CDATA[Tekninen lautakunta 28.11.2023 / Rakennustyöt 2024]]>