<![CDATA[Dynasty]]><![CDATA[Myönnetyt rakennusluvat]]><![CDATA[Kuulutus varauspäätös VA2022:0072]]><![CDATA[Kuulutus Isonevan ja Åsenin pohjavesialueiden rajausmuutosehdotuksista]]><![CDATA[Kuulutus eläinsuojan yhteyteen rakennettavan bio-kaasulaitoksen ympäristöluvan vireille tulosta, Kone Paavola Oy]]><![CDATA[Yleistiedoksianto päätöksestä Keski-Pohjanmaan kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman hyväksyminen]]><![CDATA[Kuulutus eläinsuojan yhteyteen rakennettava biokaasulaitoksen ympäristöluvan vireille tulosta, Koskennimen Maito Oy]]>