Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kaustisen kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.kase.fi:443/D10_Kaustinen/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.kase.fi:443/D10_Kaustinen/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristölautakunta
Pöytäkirja 19.03.2024/Pykälä 13


 

Rakennusvalvonnan taksan päivitys - lisäys voimassaolevaan taksaan

 

YMPLTK 19.03.2024 § 13  

118/10.03.00.00/2024  

 

Valmistelija Rakennustarkastaja Markus Palosaari

 

Kaustisen kunnan voimassa olevat rakennusvalvontaviranomaisen maksut on vahvistettu Kaustisen kunnanvaltuustossa 27.4.2020. Kaustisen kunnan voimassaolevan hallintosäännön mukaan kunnanvaltuusto päättää tarkemmin maksujen perusteista ja euromääristä.

 

Rakennusjärjestyksen ja rakennusvalvonnan taksan uudistamiseen tullaan perustamaan työryhmä. Työryhmän tarkoituksena on valmistella uusi rakennusjärjestys huomioiden tuleva uusi rakentamislaki. Samassa yhteydessä uusitaan rakennusvalvonnan taksa kokonaisuudessaan.

 

Viranomaistehtävien maksuista puuttuu aurinkoenergiaa hyödyntävät, maastoon sijoitettavat voimalat. Aurinkovoimalalla tarkoitetaan erillistä pääasiassa yleiseen energiantuotantoon tarkoitettua voimalaa. Kaustisella ei ole vielä rakenteilla em. voimaloita, mutta tulevaisuudessa tilanne voi muuttua. Tämän vuoksi on tarpeellista päivittää voimassa olevaa taksaa lisäämällä siihen aurinkovoimaloiden lupamaksut.

 

Rakennustarkastaja on verrannut eri kuntien aurinkoivoimaloista perittäviä maksuja. Maksut vaihtelevat eri kuntien välillä. Rakennustarkastaja esittää, että rakennusvalvonnan viranomaistehtävien maksuperusteisiin lisätään § 2.5 Muut toimenpiteet, jotka maankäyttö- ja rakennuslain 133 §:n perusteella ja vaativat 125 §:n perusteella rakennusluvan. alle aurinkovoimalan lupamaksu, joka muodostuisi seuraavasti:

 

Aurinkoenergiapuiston rakentaminen:

  • Alle 100 kW       150 €
  • 100 kW – 1 MW   500 €
  • 1 MW ja isompi, lisäksi 1000 €/aloitettu MW  1000 €

 

 

Esittelijä Rakennustarkastaja Palosaari Markus

 

Esitys Ympäristölautakunta hyväksyy ja esittää edelleen kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi rakennusvalvonnan maksuperusteeseen tehdyn lisäyksen siten, että maksut otetaan käyttöön 1.6.2024 alkaen.

 

Päätös Hyväksyttiin

__________