Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kaustisen kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.kase.fi:443/D10_Kaustinen/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.kase.fi:443/D10_Kaustinen/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 30.05.2023/Pykälä 36


 

Varilantien katuvalaistus

 

TEKLTK 30.05.2023 § 36  

217/02.08.00/2023  

 

Valmistelija Tekninen johtaja Ilkka Närhi

 

 Tekninen toimi on kilpailuttanut Varilantien katuvalaistuksen rakentamisen kokonaisurakkana tarjouspalvelu.fi -portaalissa. Rakennettavaa uutta katuvalaistusta on noin 2,5 km ja uusia katuvalaisimia on yhteensä 54 kpl, jotka rakennetaan teräsbetonijalustoilla ja metallipylväillä.

 

 Urakkaan kuuluu tarjouspyyntöasiakirjoissa määritellyssä laajuudessa urakan sisältämät rakennustyöt ja materiaalihankinnat kaikkien urakka-asiakirjojen mukaisesti siten, että työn lopputulos, rakenteet, niiden osat ja käytetyt rakennusaineet täyttävät niille asetetut vaatimukset Suomen lainsäädännön sekä tienpitäjän, eli ELY-keskuksen vaatimuksien mukaisesti. Tämä koskee myös rakenteiden tai niiden osien toimivuutta.

 

 Urakoitsijan valintaperusteena on halvin vertailuhinta. Vertailuhinta lasketaan siten, että urakoitsijan vertailuhintataulukossa antamat yksikköhinnat kerrotaan rakennuttajan antamilla määrillä ja em. tulojen summasta 10 % lisätään urakoitsijan tarjouslomakkeella antamaan urakan kokonaishintaan.

 

 Määräaikaan 12.5.2023 klo 12:00 mennessä saapuivat seuraavat tarjoukset:

 

 12.5.2023 7:47:39 - raumankone oy (08262662)

 

 

Esittelijä Tekninen johtaja Ilkka Närhi

 

Esitys Esitys annetaan kokouksessa.

 

Esitys  Hankintayksikkö keskeyttää hankintamenettelyn hankintaa tekemättä. Keskeyttämisen syynä on se, ettei tarjouskilpailuun ole saatu kuin yksi hyväksyttävä tarjous ja riittävää vertailua hintojen tai muiden ominaisuuksien kesken ei voida tehdä. Hankintamenettelyssä ei ole syntynyt todellista kilpailua.

 

 Hankintalain 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset

 huomioon ottaen. 

 

 Hankintalain 125 §:n 1 momentin mukaan hankintamenettely voidaan keskeyttää vain todellisesta ja perustellusta syystä. Perusteltuna syynä voidaan hankintalain 125 §:ään johtaneen valmisteluaineiston nojalla pitää esimerkiksi sitä, että hankintamenettelyssä on saatu vain yksi hyväksyttävä tarjous (HE 182/2010, s. 22). Myös oikeuskäytännössä hyväksyttäväksi perusteeksi on katsottu vain yhden hyväksyttävän tarjouksen saaminen (ks. esim. MAO 209/19). 

 

 Hankintayksiköllä on edellä mainitusta syystä todellinen ja perusteltu syy

  keskeyttää hankintamenettely. Keskeyttämispäätöstä tehtäessä toimitaan tasapuolisesti ja tarjoajia syrjimättä.

 

 

Päätös Hyväksyttiin.
__________