Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kaustisen kunta

RSS-linkki

https://dynastyjulkaisu.kase.fi:443/D10_Kaustinen/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2022/89

Kuulutus ympäristölupapäätöksestä 11/2022

Kaustisen kunnan ympäristötarkastaja antaa päätöksensä Kaustisen kunnan teknisen toimen ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta koskien maan- ja lumenkaatopaikkaa Kaustisen kunnan Kruupakkassa tilalla Kruupakka 2363-401-60-37.

 

Päätökseen tyytymätön voi hakea siihen muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä ko. päivää lukuun ottamatta. Viimeinen valituspäivä on 20.10.2022. Päätös ja siihen liittyvät asiakirjat pidetään valitusajan nähtävillä sähköisesti.

 

Päätös on luettavissa kuulutuksen yhteydessä olevassa liitteessä.

 

                                           KAUSTISEN KUNTA

 

 

                                           Pia-Lena Närhi

                                           ympäristötarkastaja

 

  Tämä ilmoitus on julkipantu yllä mainitun kunnan internetsivuilla 12.9.2022.

 

Valitusosoitus

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä, valituksenalainen päätös ja valituksen perusteet tulee toimittaa Vaasan hallinto-oikeudelle, osoite PL 204, 65101 Vaasa. Valitusoikeus on:

 

  1. sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea
  1. rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät
  2. toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät alueellisella ympäristökeskuksella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella
  3. muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella

Lähettäjä: Ympäristötarkastaja
Julkaistu: 12.09.2022Lisätietoja Kaustisen kunta
PL 10
69601 KAUSTINEN
kaustisen.kunta@kaustinen.fi
Annika Rauma