Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kaustisen kunta

RSS-linkki

https://dynastyjulkaisu.kase.fi:443/D10_Kaustinen/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2022/86

KAUSTISEN KESKUSTA-OPISTONMÄEN OSAYLEISKAAVAN VALMISTELUVAIHEEN SEKÄ UUTELAN JA VIRKKALA-JÄRVELÄN OSAYLEISKAAVOJEN EHDOTUSVAIHEEN KUULEMINEN

MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti asetetaan nähtäville Keskusta-Opistonmäen osayleiskaava valmisteluvaiheen kuulemista varten ja MRL 65 §:n ja MRA 19 §:n mukaisesti Uutelan sekä Virkkala-Järvelän osayleiskaavat ehdotusvaiheen kuulemista varten.

Keskustan osayleiskaava-alue käsittää Opistonmäeltä Kaustisen ydinkeskustaan ulottuvan alueen vt 13 länsipuolelta, Kappelintien ja vt 13 väliin jäävän osan Kaustisen ydinkeskustaa sekä pientalo ja peltoalueita Perhonjoen molemmin puolin. Uutelan osayleiskaava-alue on pääasiassa asemakaavoitettua asuinaluetta Kaustisen taajaman pohjoisosassa Jylhäntien molemmin puolin. Virkkala-Järvelän osayleiskaava-alue sijoittuu Kaustisen Virkkalan ja Järvelän kylille keskustaajaman kaakkoisosasta Perhonjoen vartta aina Vetelin kuntarajalle saakka. Osayleiskaavat laaditaan ohjaamaan asemakaavoitusta sekä Keskusta-Opistonmäki ja Virkkala-Järvelä lisäksi osalla aluetta siihen tarkkuuteen, että kunta voi myöntää suoraan rakennusluvat laadittavan kaavan perusteella (MRL 44 § ja 72 §).

Kaava-asiakirjat pidetään nähtävillä 7.9. – 8.10.2022 välisen ajan Kaustisen kunnan teknisellä osastolla sekä kunnan kotisivuilla osoitteessa www.kaustinen.fi > kuulutukset. Osallisilla on mahdollisuus esittää kirjallinen tai suullinen mielipiteensä kaavan nähtävillä oloaikana Kaustisen kunnanhallitukselle osoitteella Kappelintie 13, 69600 KAUSTINEN tai sähköpostitse kaustisen.kunta@kaustinen.fi.

Kaavan laatija on tavattavissa 20.9.2022 klo 14 - 18 Kaustisen kunnantalolla osoitteessa Kappelintie 13, 69600 Kaustinen. Tilaisuudessa voi suullisesti keskustella suunnittelijan kanssa.

Lisätietoja antaa Kaustisen kunnan tekninen johtaja Ilkka Närhi puh. 040 7698 668 ja projektipäällikkö Ville Vihanta puh. 050 5906 214, Plandea Oy

Kaustisella 30.8.2022

Kunnanhallitus

 

Kartat ja kaavaselostukset ovat liitteinä.

Julkaistu: 01.01.0001Lisätietoja Kaustisen kunta
PL 10
69601 KAUSTINEN
kaustisen.kunta@kaustinen.fi
Annika Rauma